Asnjë zhvillim gjatë 23 viteve në pushtet të Vladimir Putinit nuk ka treguar aq ...

Read More

Disa grusht shteti ushtarake pretendojnë se përfaqësojnë pararojën e modernizimit dhe ndryshimit. Të tjerë, ...

Read More

Udhëheqësi i një vendi autoritar me rezerva të mëdha energjie grumbullon forcat e tij ...

Read More