Rreth kësaj kohe, një vit më parë, shumë pak njerëz e vlerësonin të ardhmen ...

Read More