Rreth kësaj kohe, një vit më parë, shumë pak njerëz e vlerësonin të ardhmen ...

Read More

Asnjë zhvillim gjatë 23 viteve në pushtet të Vladimir Putinit nuk ka treguar aq ...

Read More