July 5

Skeda e pasurisë së deklaruar –Ndriçim Troplini – Prokuroria e Durrësit

0  comments

Prokurori Ndriçim Troplini i Prokurorisë së Durrësit do të përballet të enjten më 6 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Firdes Shuli, Olsi Komici dhe Valbona Sanxhaktari.

Ndriçim Troplini përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2004 dhe u emërua prokuror në Prokurorinë e Rrethit Fier. Prej vitit 2008, Troplini e ushtron detyrën në Prokurorinë e Rrethit Durrës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë familjare të prokurorit Ndriçim Troplini nga viti 2004 deri në fund të vitit 2019. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Ndriçim Troplini.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2004, prokurori Ndriçim Troplini nuk zotëronte asnjë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria familjare kap vlerën e rreth 833 mijë lekëve. Në fund të periudhës deklaruese, subjekti zotëron vetëm një automjet me vlerë 833 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën e deklarimit janë 21.5 milionë lekë, nga të cilat 72% burojnë nga paga e subjektit, 22% nga paga e bashkëshortes dhe 1.6% nga dhurata në cash.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 15 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Gjatë periudhës deklaruese 2004-2019, subjekti Ndriçim Troplini nuk deklaron pronësi mbi pasuri të paluajtshme, ndërkohë që bashkëshortja e tij deklaron se ka përfituar tokë bujqësore në bazë të ligjit nr.7501 si pjesëtare e familjes bujqësore stacionuar në komunën Xhafzotaj, Shijak me sipërfaqe 1850 m2.

Në vitin 2018, bashkëshortja e subjektit deklaron dhuratë cash nga motra në shumën 350,000 lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Deklarata e pasurisë së vitit 2019

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 


Tags

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Ndriçim Troplini, Olsi Komici, Prokurore, Prokuroria e Rrethit Durrës, Shkolla e Magjistratures, Suela Zhegu, Valbona Sanxhaktari


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Forma e kontaktit

Name*
Email*
Message
0 of 350