Si ta kthejmë pasigurinë e ndryshimit në një mundësi - Elvira Rama

Me pagesë

Advanced

Video

Video

I avancuar

14 Leksione

0% I pafilluar

Ndiqni një 1 minutë video nga sesioni, titulluar "Proaktiv vs reagues"

Ky video trajnim është nga regjistrimi i plotë i sesionit që zhvilluam me znj. Elvira Rama, ekperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ. Regjistrimi është i ndarë në seksione sipas vetë prezantimit për ta bërë më të lehtë për t'u ndjekur.

Si ta kthejmë pasigurinë e ndryshimit në një mundësi

Prezantuese: Elvira Rama

Eksperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ

 • Mbi 20 vite eksperiencë
 • Udhëheqëse karriere
 • Zhvillim organizativ dhe zhvillim udhëheqje
 • Eksperte për menaxhimin e ndryshimit
 • Trajnere për ndërtimin e skuadrave
 • Eksperte për organizatat ndërkulturore dhe kulturën e organizatës

Axhenda

 • Ndryshimi, si përkufizohet
 • Menaxhimi i vetes gjatë ndryshimit
 • Përqafimi i ndryshimit
 • Mbështetja e të tjerëve
 • 70:20:10 Modeli si mësojmë dhe zhvillohemi
 • 5 faktorët për rritje pozitive
 • 4 mënyrat se si ne mësojmë
 • Menaxhimi i vete gjatë ndryshimit
 • Si reagojmë ndaj ndryshimit që nuk e duam
 • Ri-ngritja pas sfidave
 • Ndryshimi = mundësi të reja
 • Proaktiv vs. Reagues
 • 5 gjëra të rëndësishme përballë ndryshimit
 • Zhvillimi personal gjatë ndryshimit
 • Si të kuptojmë që kemi qëndrueshmëri përballë ndryshimit
 • Si të mbështesim të tjerët
 • Komunikimi dhe zhvillimi
 • Tranzicioni: Mbarimi, Zona neutrale dhe Fillimi i ri
 • Pyetje & Përgjigje

Si ta kthejmë pasigurinë e ndryshimit në një mundësi - Elvira Rama

Me pagesë

Regjistrimi i plotë i uebinarit që zhvilluam me znj. Elvira Rama. Eksperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ. Ky sesion ishte pa pagesë dhe me regjistrim të hapur. Për të zhvilluar një trajnim apo sesion për ju dhe personelin e organizatës apo biznesit tuaj, lutem na kontaktoni direkt.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund te gjeni prezantimin e folëses ,temës dhe axhendës së uebinarit.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni një ushtrim të dhënë nga folësja mbi ndryshimin.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni ndikimin e ndryshimit në ndjenja dhe e anasjellta.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni ushtrimin e dytë të dhënë nga folësja mbi ndryshimet në punë.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni cfarë ju vjen në ndihmë për tu ringritur pas sfidave.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni 30 sekonda reflektim se si të praktikoni ringritjen pas sfidave.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni se si ta shihni dhe përdorini ndryshimin si mundësi te re.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni ndryshimin midis të qënit proaktiv dhe reagues gjatë një ndryshimi.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni 5 gjerat e rendësishme kur përballeni me ndryshimin.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni si të zhvilloheni personalisht gjatë ndryshimit.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni si të kuptoni qëndrueshmerinë gjatë një ndryshimi.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni si të ndihmoni të tjerët gjatë ndryshimit dhe shpjegimin e tranzicionit dhe fazave që ndodhin gjatë ndryshimit.

Video lesson

Me pagesë

Në këtë video mund të gjeni pyetjet e bera nga pjesëmarrësit e uebinarit në përfundim të tij.

Video lesson

Më ndiqni

Rreth instruktorit

Elvira Rama

Eksperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ me mbi 20 vite eksperiencë.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>